Dommerinstruks

 Generelt

  • Læs modelbeskrivelsen ved modellen, hvis en sådan foreligger.
  • Dommerne i samme klasse bedes drøfte modellerne, da der kan være detaljer, man ikke selv bemærker; og to hoveder tænker som bekendt bedre end ét.

Byggeteknisk

  • Vurder kvaliteten af modellens samlinger, symmetri og kvaliteten af arbejdet med fotoætsede dele. Ved god kvalitet forstår vi f.eks. jævne overgange og fravær af slibemærker.

Bemaling

  • Vurder kvaliteten af det grundlæggende malerarbejde, den eventuelle patinering og påsætningen af decals. Ved god kvalitet forstår vi f.eks., at bemalingen er jævn, at patineringen ikke virker over- eller underdrevet, og at decals sidder korrekt og symmetrisk og er påsat uden ”silvering”.

Sværhedsgrad

  • Dette bedømmes ud fra personlig erfaring og en vurdering af de anvendte teknikker, både byggeteknisk og i malearbejdet.

Særligt for diorama

  • Vurder, om modellen står på eller i underlaget, om der er overensstemmelse i skalaen, om dioramaet fortæller en historie, og endelig om scenen ser naturlig ud: Har figurerne en naturlig positur, er helhedsindtrykket naturtro, og er historien, der afbilledes, tydelig?

Særligt for Masterclass

  • Masterclass er en klasse hvor modelbyggeren har mulighed for at dokumentere sin model og dermed få den bedømt på hvor tæt han er kommet på sin dokumentation. Modelbyggeren bestemmer så at sige selv hvilket grundlag han vil bedømmes på. Masterclass er den eneste klasse, udover eventuelle special klasser, hvor modellerne delvis bedømmes på autenticitet. Dokumentationen må max fylde 1 stk A4 side, man må gerne lægge flere sider ovenpå hinanden.

    I Masterclass starter dommerne med at bedømme om der er overensstemmelse imellem den vedlagte dokumentation og den udstillede model, kun de modeller der opfylder dette, går videre til yderlig bedømmelse. Til den yderlige bedømmelse bruger dommerne de samme bedømmelses måde som de andre klasser i ArosOpen.

Pointgivning

  • Det er vigtigt, at alle felter på bedømmelses kortet udfyldes. Selv en 4., 5. eller 6. plads kan være afgørende for, hvilken model der vinder samlet set.