Konkurrenceregler

  1. For at en klasse skal kunne bedømmes, skal der være mindst fire deltagere. Er der færre end fire deltagere, bliver modellerne flyttet til opsamlingsklassen.
  2. Modeller, der tidligere er blevet præmieret ved ArosOpen, må ikke opstille.
  3.  Hvis modeller deltager i klasser “udenfor diorama” men på ikke neutralt undelag, vil modellerne udelukkende blive vurderet på modellen alene, og ikke på underlaget.
  4. ArosOpen forbeholder sig ret til at afvise modeller fra konkurrencen som vi mener strider imod den ånd som ArosOpen afholdes under