Regler

Generelt

 1. Man må ikke løbe indendørs.
 2. Hunde eller andre husdyr må ikke medbringes.
 3. Mindre børn ledsages af en voksen.
 4. Man må ikke medbringe tasker i udstillingsområdet (gælder også kameratasker og rygsække).
 5. Der må ikke ryges tobak eller e-cigaretter på Strandskolens område. Rygning skal forgå på parkeringspladsen ved hovedindgangen.
 6. Regler og anvisninger i forbindelse med Corona Covid-19 beskyttelse skal overholdes

Konkurrenceregler

 1. For at en klasse skal kunne bedømmes, skal der være mindst fire deltagere. Er der færre end fire deltagere, bliver modellerne flyttet til opsamlingsklassen.
 2. Modeller, der tidligere er blevet præmieret ved Aros-Open, må ikke opstille.
 3.  Hvis modeller deltager i klasser “udenfor diorama” men på ikke neutralt undelag, vil modellerne udelukkende blive vurderet på modellen alene, og ikke på underlaget.
 4. “AROS forbeholder sig ret til at afvise modeller fra konkurrencen som vi mener strider imod den ånd som AROS afholdes under”

Dommerinstruks

 •  Generelt
  • Læs modelbeskrivelsen ved modellen, hvis en sådan foreligger.
  • Dommerne i samme klasse bedes drøfte modellerne, da der kan være detaljer, man ikke selv bemærker; og to hoveder tænker som bekendt bedre end ét.
 • Byggeteknisk
  • Vurder kvaliteten af modellens samlinger, symmetri og kvaliteten af arbejdet med fotoætsede dele. Ved god kvalitet forstår vi f.eks. jævne overgange og fravær af slibemærker.
 • Bemaling
  • Vurder kvaliteten af det grundlæggende malerarbejde, den eventuelle patinering og påsætningen af decals. Ved god kvalitet forstår vi f.eks., at bemalingen er jævn, at patineringen ikke virker over- eller underdrevet, og at decals sidder korrekt og symmetrisk og er påsat uden ”silvering”.
 • Sværhedsgrad
  • Dette bedømmes ud fra personlig erfaring og en vurdering af de anvendte teknikker, både byggeteknisk og i malearbejdet.
 • Særligt for diorama
  • Vurder, om modellen står på eller i underlaget, om der er overensstemmelse i skalaen, om dioramaet fortæller en historie, og endelig om scenen ser naturlig ud: Har figurerne en naturlig positur, er helhedsindtrykket naturtro, og er historien, der afbilledes, tydelig?
 • Særligt for Masterclass
  • Masterclass er en klasse hvor modelbyggeren har mulighed for at dokumentere sin model og dermed få den bedømt på hvor tæt han er kommet på sin dokumentation. Modelbyggeren bestemmer så at sige selv hvilket grundlag han vil bedømmes på. Masterclass er den eneste klasse, udover eventuelle special klasser, hvor modellerne delvis bedømmes på autenticitet. Dokumentationen må max fylde 1 stk A4 side, man må gerne lægge flere sider ovenpå hinanden.

   I Masterclass starter dommerne med at bedømme om der er overensstemmelse imellem den vedlagte dokumentation og den udstillede model, kun de modeller der opfylder dette, går videre til yderlig bedømmelse. Til den yderlige bedømmelse bruger dommerne de samme bedømmelses måde som de andre klasser i ArosOpen.

 • Pointgivning
  • Det er vigtigt, at alle felter på bedømmelses kortet udfyldes. Selv en 4., 5. eller 6. plads kan være afgørende for, hvilken model der vinder samlet set.

Klasser ved ArosOpen 2024                             

Militær køretøjer og udstyr

A1: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Allierede

A2: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Aksemagter

A3: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra 1946 og frem

A4: Militære køretøjer mindre end 1/35

A5: Militære køretøjer i diorama alle størrelse

A6: Militært udstyr alle størrelser

Flyvemaskiner

B1: Flyvemaskiner 1:72 eller mindre

B2: Flyvemaskiner 1/48 fra før 1946

B3: Flyvemaskiner 1/48 fra 1946 og frem

B4: Flyvemaskiner i 1/35 eller større

B5: Civile flyvemaskiner alle størrelser

B6: Flyvemaskiner i diorama alle størrelser

Civile køretøjer

C1: Civile biler/MC i 1/43 og større

C2: Civile lastbiler i 1/43 og større

C3: Civile køretøjer mindre end 1/43

Skibe

D1: Skibe uden for diorama

D2: Skibe i diorama

Figurer og Buster (Bemærk IKKE SciFi/Fantasy)

E1: Figurer uden for diorama

E2: Figurer i diorama

E3: Buster 

Figurer og Buster (SciFi/Fantasy)

F1: SciFi/Fantasy Figurer 

F2: SciFi/Fantasy Buster 

F3: SciFi/Fantasy Fartøjer, køretøjer og udstyr

Specielle kategorier

G1: Opsamling (uden for kategori)

G2: Junior

G3: Temaklasse 2024 “Invasion” 

G4: Masterclass. Her bedømmes modellen ikke alene ud fra det byggetekniske. Den skal dokumenteres, og bedømmelsen omfatter også den vedlagte dokumentation. Dokumentationen må maksimalt være i A4-format, uanset sideantal.

G5: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kjeld Pedersen

G6: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark